Obvestila
PRENOVA SISTEMA PIS! 18.12.2022

Spoštovani uporabniki sistema PIS oz. spletne aplikacije pis.dars.si!

Sistem PIS je bil dne 18. 12. 2022 prenovljen.
Nova aplikacija je dostopna na naslovu https://ipis.dars.si.

Ponudniki boste lahko do datotek "MD3" še vedno dostopali brez prijave preko https://ipis.dars.si/anonimno in https://pis.dars.si/Anonimno/, vsi ostali uporabniki (npr. izvajalci za pripravo situacij) pa morate urediti novo prijavo v prenovljeno aplikacijo na https://ipis.dars.si.

Kratek opis prehoda v nove verzije programov je na voljo tu: Scenarij_uporabe_modula_PIS_Ponudnik_ob_prenovi_v_decembru_2022.pdf


Predloga za izvoz v Excel 15.12.2014

Za projekte s povečanim obsegom nivojev in postavk je pripravljena nova XLS predloga (template), v kateri je povečan obseg izračunljivih vrstic. Novo predlogo na vaš računalnik prenesite tukaj (ponudnik.zip) in jo razpakirajte (Extract here) v mapi, kjer imate nameščen modul PIS Ponudnik ter tako prepišite obstoječo datoteko. Prikazati se mora obvestilo, da taka datoteka že obstaja, ali jo želite prepisati. Potrdite prepis obstoječe datoteke.

Modul PIS ponudnik naj bo med posodabljanjem datoteke zaprt.

V kolikor ste podatke prenesli v datoteko XLS že pred tem obvestilom in posodobitvijo XLS predloge, morate:
- ponovno izvoziti podatke iz modula PIS Ponudnik v novo datoteko XLS, nato pa prekopirati vsebino stolpca s cenami iz stare datoteke XLS (kopiranje izvedite od prve vrstice s količino naprej, saj kopiranje celotnega stolpca ni možno) v novo datoteko XLS (paste oz. lepljenje ravnotako izvedite od prve vrstice s količino naprej), ali
- uvoziti podatke iz stare datoteke XLS v modul PIS Ponudnik in jih ponovno izvoziti v XLS.

NOVA VERZIJA modula PIS PONUDNIK - 4.8.0.0 27.08.2014

Na voljo je verzija modula Ponudnik 4.8.0.0.

Pred namestitvijo nove verzije arhivirajte obstoječo bazo z ukazom Arhiviraj znotraj aplikacije ali pa skopirajte celotno mapo programa na drugo lokacijo oz. zunanji medij (zgoščenko, USB...).


Če nameščate modul prvič, je namestitev za ta modul dostopna tukaj (PIS Ponudnik 4_8_0_0.msi). V primeru, da nameščate PIS module v operacijskem sistemu MS Windows Vista oz. novejšem, morate spremeniti pot namestitve. Ti operacijski sistemi modulom ne dovolijo zapisovati podatkov v mapo C:/Program Files/*. Predlagamo, da pri nameščanju modula s čarovnikom, spremenite pot kar na C:/PIS/*.

Če je modul že nameščen kje drugje (npr. na mrežnem disku), je nova programska datoteka (PIS_Ponudnik.exe stisnjena v ZIP datoteko, s katero je potrebno prepisati staro datoteko) dostopna tukaj (PIS Ponudnik 4_8_0_0.zip).

Priročnik je na voljo tukaj (PIS_Ponudnik.pdf).

V modulu je dopolnjen izpis ponudbe z deležem nepredvidenih del, ki ga na projektu v naprej določi inženir/naročnik in ga ponudnik ne more spreminjati. Upoštevan je na prvi strani in ob zaključku rekapitulacije v izpisu poudbenega predračuna.

Anonimen dostop 18.04.2009

Portal iPIS, do katerega dostopate anonimno (https://pis.dars.si), povezava "Anonimen dostop za ponudnike", je namenjen prenosu popisov del v digitalni odliki v obliki datotek s končnico md3. Te datoteke lahko odpirate oz. berete le s programom PIS-Ponudnik, katerega namestitev je dostopna na strani anonimnega dostopa oziroma na podstrani "Namestitvene datoteke" v kolikor ste prijavljeni v sistem. Bodite pozorni, da vedno uporabljate zadnjo dostopno verzijo modula PIS Ponudnik.

Za prenos te datoteke ne potrebujete prijave v sistem, zato sistem ne beleži kdo je dostopal do te datoteke.

Tisti ponudniki, ki uporabljate uporabniško ime in geslo za dostop v sistem iPIS, lahko to počnete tudi naprej, vendar projekti, namenjeni anonimnemu dostopu, tam ne bodo dostopni. Tam so dostopni le tisti projekti, za katere ste dvigovali razpisno dokumentacijo na DARS d.d..

Na voljo so vse novosti, povezane z anonimnim dostopom do portala iPIS in delom z "anonimnimi projekti". Za lažje delo vam je na voljo tudi testni projekt (ANONIM1), katerega lahko prenesete s tega portala in na njem preizkusite novosti. V primeru tehničnih težav smo dostopni po elektronski pošti info-pti@fgg.uni-lj.si ali na PIS-Helpdesk telefonu 031 473 658.


PIS - Helpdesk (pomoč uporabnikom)

V primeru tehničnih težav se lahko obrnete na PIS-Helpdesk (pomoč uporabnikom) po elektronski pošti info-pti@fgg.uni-lj.si ali po telefonu 031 473 658.


Namestitev modula v MS Windows Vista / 7 / 8 / 8.1

V primeru, da nameščate PIS module v operacijskem sistemu MS Windows Vista ali MS Windows 7 / 8 / 8.1, morate spremeniti pot namestitve. Nova operacijska sistema modulom ne dovolita zapisovati podatkov v mapo C:/Program Files/*. Predlagamo, da pri nameščanju modula s čarovnikom, spremenite pot kar na C:/PIS/*.

(Nazaj na stran za prijavo.)
Prenos ponudbenega popisa
ProjektOpisMD3
ANONIM1 Testni projekt za testiranje anonimnosti ponudnikov - PONUDNIKI Prenesi
ANONIM3 Testni projekt za testiranje anonimnosti ponudnikov z vključenim 'obrazcem F' - PONUDNIKI Prenesi
N115Z05 Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3 razvojni osi sever - sklop D Gaberke-nadvoz 4-03 priključek Gaberke-informativni predračun za objekt na ključ Prenesi
N152Z01 SKLOP 1: Most 5-01 čez Krko, kolesarski most 5-03 čez Krko in Viadukt 6-02 Prenesi
N152Z04 SKLOP 2: Trasa HC s priključki, deviacijami, ostalimi objekti in prestavitvijo magistralnega plinovoda Prenesi
N152Z02 SKLOP 1: Most 5-01 čez Krko, kolesarski most 5-03 čez Krko in Viadukt 6-02. Premostitveni objekti "Ključ v roke" Prenesi
N152Z03 SKLOP 1: Most 5-01 čez Krko, kolesarski most 5-03 čez Krko in Viadukt 6-02. Premostitveni objekti "Ključ v roke" (informativni popis del) Prenesi
N152Z05 SKLOP 2: Trasa HC s priključki, deviacijami, ostalimi objekti in prestavitvijo magistralnega plinovoda. Premostitveni objekti "Ključ v roke" Prenesi
N152Z06 SKLOP 2: Trasa HC s priključki, deviacijami, ostalimi objekti in prestavitvijo magistralnega plinovoda. Premostitveni objekti "Ključ v roke" (informativni popis del) Prenesi
N00Z222 Dobava, vzpostavitev delovanja in vzdrževanje opreme ter sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na odsekih AC in HC v upravljanju DARS Prenesi
N00Z238 Izvedba transformatorskih postaj na AC počivališčih: Povodje, Polskava, Studenec Prenesi
N60Z031 Odvodnjavanje plazu zaledja viadukta Šumljak na HC H4 Razdrto – Vipava; Rebernice Prenesi
N45Z011 Sanacija zemljišč parc. št. 248/113, 248/17, 248/16 in 248/15 vse k. o. Karlovško predmestje, na katerem so nezakonito odloženi odpadki Prenesi
N00Z247 Ureditev zunanje razsvetljave na območju avtocest (AC) in hitrih cest (HC) v RS, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja – 5. FAZA Prenesi
N46Z032 Priključek Dragomer na AC A1 Šentilj – Srmin, odsek 0052/0652 Brezovica – Vrhnika Prenesi